Yönetim Kurulu

Doç.Dr.

ELÇİN ESMER

Üye

Doç. Dr.

KÜRŞAT KURTULGAN

Üye

Doç. Dr.

MESUT GÜN

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

İSMAİL YAVUZ ÖZTÜRK

Üye

Öğr.Gör.

NURAN ÜNAL

Üye