Vizyon / Misyon

  • Vizyon

Başöğretmen ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, akıl ve ilmin kılavuzluğunu kabul edenler benim manevi mirasçım olurlar" sözünden hareketle Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Atatürk’ün mirasçılarıyız.

Bu yolda hedefimiz ise öncü ve güvenilir uygulamalarıyla kaliteli hizmeti sunan Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, kalite odaklı, engelsiz ve uluslararası düzeyde sayılı sürekli eğitim merkezlerinden biri olmaktır.

  • Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

Tüm paydaş ve çalışanlarımızın katılımıyla doğru, kaliteli, güvenilir, en son eğitim metot ve teknolojilerini kullanarak personel belgelendirme hizmetlerini veren; karşılıklı memnuniyete önem veren eğitim merkezi olmaktır.

Verdiğimiz hizmetlerde eğitimli, alanında uzman, sürekli gelişime açık, güvenilir, dürüst, kalite sistem ve akreditasyon dokümanlarını bilen ve uygulayan personelimizle, verdiğimiz hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği ile sektörün önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşlarından biri olarak, kurduğumuz sistemi sürekli iyileştirmek esas politikamızdır.

Üniversitemizin kalite ve standartlarının sürekli gözetildiği eğitim programlarımızda, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmekte, piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirilebilmekte ve katılımcıların kariyer gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Bu çerçevede merkezimiz, kişisel eğitimlerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminer ve konferanslar düzenlemekte; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamakta ve bu alanda üniversitemiz olanaklarının tanıtımını yapmaktadır.